הנחיות למילוי טופס מקוון 

פרטי הנהג

פרטי הרכב 

פרטים נוספים

 

מסמכים שיש לצרף

 
חשוב לוודא כי:
  1. יש לוודא כי המסמכים המצולמים ברורים!
  2. תשלום עם קבלת האישור סך של 100 ₪ לכל בקשה שתאושר