דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש סמנכ"ל לייזום ופיתוח עיסקי כללי פומבי 10/05/2024 31/05/2024
דרוש מנהל אגף הנדסה כללי פומבי 18/04/2024 19/05/2024

עבור לארכיון דרושים