תהליך אישור תוכנית עודפי עפר בחברה הכלכלית

1.במסגרת תהליך היתר הבנייה נדרש היזם לקבל את אישור החברה הכלכלית לכמות העפר הנובעת מפרויקט הבנייה.

2. לצורך בדיקת כמות העפר ולקבלת אישור החברה יש לעביר לבדיקת מהנדס החברה :

- הצהרת מהנדס על כמות עודפי העפר

- תוכנית חפירה

- תחשיב

3. אישור החברה יועבר לעיריית מעלה אדומים וליזם.

 

4. יזם אשר מעוניין להסדיר תשלום מול החברה הכלכלית ולהטמין את עודפי העפר באתר   

   באזור מעלה אדומים המנוהל על ידי החברה הכלכלית , יקבל הסכם התקשרות עם החברה   

   בהתאם למחירים המפורטים להלן:

מחירון עודפי עפר לשנת 2023

כמות

מחיר

מחיר עודפי עפר לטון

20 ₪ לטון

 

מחירון עודפי עפר ליזמים באזור התעשייה

 

כמות

מחיר

הטמנה עד 10,000 טון

20 ₪ לטון

הטמנה מ 10,001 עד 20,000 טון

15 ₪ לטון

הטמנה מ 20,001 טון ומעלה

10 ₪ לטון

המחירים אינם כוללים מע"מ