בית העלמין עומד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  • חניה מונגשת עם מעבר לכסאות גלגלים
  • תא שירותים נגיש 
  • מקום נטילת ידיים מונגש
  • ברזיה מונגשת
  • סככת ההתקהלות מונגשת עם מקום ייעודי לכסא גלגלים
  • כניסות מונגשות לבית ההספדים
  •  מערכת עזר לכבדי שמיעה בבית ההספדים
  • ספסלים נגישים בחלקות הקבורה
  • חלקות הקבורה המרכזיות מונגשות למעבר כסאות גלגלים.

לשאלות או בקשות מיוחדות:

050-8981777 הרב שמעון גרסון

Simon­­­­[email protected]