• הקמת מפעלים משלימים לטיפול בפסולת תעשייתית, בניין ומפעלי מחזור
 • כניסה לתחום הנדל"ן – נכסים מניבים ופינוי בינוי
 • השלמת תכנית אסטרטגית לאזור התעשייה - תכנית רב שנתית ל- 2 עשורים לפחות
 • הרחבת אזור התעשייה על בסיס תכנית אסטרטגית - הרחבה דרומית, צפונית ומזרחית
 • שיקום אס"פ אבו דיס
 • הקמת מערכות סולריות על מבני ציבור וחניות בעיר
 • תכנון וביצוע עבודות פיתוח בשכונות החדשות במעלה אדומים
 • תכנון וביצוע מרבית התב"רים עבור עיריית מעלה אדומים
 • הקמת מבני ציבור
 • תכנון וביצוע שצ"פים בעיר ובאזור התעשייה
 • הנגשת בתי ספר
 • שיפוצים בבתי ספר